Liz & Radim

Česko portugalská svatba na konci světa v krásné příhraniční obci Stará Červená Voda byla letos jednou z nejhezčích, které jsem měl tu čest fotit